ELECTRO-CONDUCTING INSTALLATION CONNECTORS

D4/G-K, D4/G-BK, D4/G-K-S, D4/G-BK-S,

DN50-DN400 PN25

All our couplings have “B” OBAC / 0406 / CB / 13 certificate confirming compliance with safety requirements by compliance with the Act of 9 June 2011 “Geological and Mining Law” (Journal of Laws 2011 No. 163 item 981) and the Regulation of the Minister of Economy of 28 June 2002 on occupational health and safety, operation and specialized fire protection in underground mining facilities (Journal of Laws No. 139 item 1169) with amendments included in the Ordinance of the Minister of Economy
of June 9, 2006 (Journal of Laws No. 124, item 863) and June 25, 2010. (Journal of Laws No. 126, item 855).

ELECTRIC CONNECTING FLANGED INSTALLATION CONNECTORS
D4 / G SYSTEM FOR MINE INSTALLATIONS

Złączka instalacyjna kołnierzowa D4/G-K(S)*
* S – do rur stalowych

PRZEZNACZENIE, MIEJSCE STOSOWANIA, TYP MEDIUM

Elektroprzewodzące złączki instalacyjne kołnierzowe systemu D4/G  stosuje się do szybkiego łączenia rur PVC, PE oraz stalowych. System  instalacyjny D4/G  ma swoje zastosowanie głównie w budowie, przebudowie oraz  rozbudowie  rurociągów  technologicznych przeznaczonych do przesyłu wody, emulsji wodno-olejowej, sprężonego powietrza, metanu   w  różnego  typu  instalacjach kopalnianych oraz przemysłowych.

 

OZNACZENIA ZŁĄCZEK KOŁNIERZOWYCH

D4  – elektroprzewodzące złączki  instalacyjne  bez  kołnierzowe systemu  D4/G
G    – przeznaczenie dla górnictwa
K    – kołnierzowe przeznaczone do rur PVC oraz PE
S    – przeznaczone do rur stalowych

ZALETY ZŁĄCZEK INSTALACYJNYCH SYSTEMU D4:

 • Połączenie szczelne, bezpieczne, odporne na wstrząsy.
 • Duża wytrzymałość na rozciąganie.
 • Duża wytrzymałość na ciśnienie robocze i na próżnię, temp. do +120C.
 • Odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.
 • Uniwersalny zakres oferowanych złączek do wszystkich instalacji: PVC, PE, Stal.
 • Możliwość łączenia ze sobą rur z różnych materiałów i o różnych grubościach ścianek.
 • Bardzo szybki i prosty sposób montażu i demontażu.
 • Wyeliminowanie spawania.
 • Ograniczenie ilości pracowników podczas prac montażowych.
 • Obniżenie kosztów robocizny instalacji, konserwacji oraz remontów.
 • Możliwość wielokrotnego użycia złączek instalacyjnych.
 • Brak specjalistycznych wymagań dla monterów.
 • System złączek instalacyjnych D4/G pozwala na szybkie przygotowanie rury o odpowiedniej długości niezbędnej do usunięcia awarii na rurociągu co znacząco skraca czas awarii.

ELEKTROPRZEWODZĄCE  ZŁĄCZKI INSTALACYJNE  BEZKOŁNIERZOWE
SYSTEMU  D4/G  DO  INSTALACJI  KOPALNIANYCH

DN 50 ÷ DN 300
PN 25


Złączka instalacyjna bezkołnierzowa D4/G-BK(S)*
* S – do rur stalowych

PRZEZNACZENIE, MIEJSCE STOSOWANIA, TYP MEDIUM

Elektroprzewodzące złączki instalacyjne bezkołnierzowe systemu D4/G zastępują dwa połączenia kołnierzowe.  Stosuje się do szybkiego łączenia rur PVC, PE oraz stalowych. System  instalacyjny D4/G  ma swoje zastosowanie głównie w budowie, przebudowie oraz  rozbudowie  rurociągów  technologicznych przeznaczonych do przesyłu wody, emulsji wodno-olejowej, sprężonego powietrza, metanu   w  różnego  typu  instalacjach kopalnianych oraz przemysłowych. Posiadają certyfikat      B OBAC/0406/CB/13 potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa poprzez zgodność z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2011 Nr 163 poz. 981) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 poz. 1169) ze zmianami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 863) oraz 25 czerwca 2010. (Dz.U. Nr 126, poz 855).

 

OZNACZENIA ZŁĄCZEK BEZKOŁNIERZOWYCH

D4  – elektroprzewodzące złączki  instalacyjne  bez  kołnierzowe systemu  D4/G
G    – przeznaczenie dla górnictwa
BK    – kołnierzowe przeznaczone do rur PVC oraz PE
S    – przeznaczone do rur stalowych

ZALETY ZŁĄCZEK INSTALACYJNYCH SYSTEMU D4:

 • Połączenie szczelne, bezpieczne, odporne na wstrząsy.
 • Duża wytrzymałość na rozciąganie.
 • Duża wytrzymałość na ciśnienie robocze do PN25 oraz temperaturę do +120C.
 • Odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.
 • Uniwersalny zakres oferowanych złączek do wszystkich instalacji: PVC, PE, Stal – S*.
 • Możliwość łączenia ze sobą rur z różnych materiałów i o różnych grubościach ścianek.
 • Bardzo szybki i prosty sposób montażu i demontażu.
 • Wyeliminowanie spawania.
 • Ograniczenie ilości pracowników podczas prac montażowych.
 • Obniżenie kosztów robocizny instalacji, konserwacji oraz remontów.
 • Możliwość wielokrotnego użycia złączek instalacyjnych.
 • Brak specjalistycznych wymagań dla monterów.
 • System bezkołnierzowych złączek instalacyjnych systemu  D4/G pozwala na duże oszczędności ekonomiczne  ponieważ jedno połączenie bezkołnierzowe zastępuje dwa połączenia kołnierzowe.