ELEKTROPRZEWODZĄCE ZŁĄCZKI INSTALACYJNE

D4/G-K, D4/G-BK, D4/G-K-S, D4/G-BK-S,

DN50-DN400 PN25

Wszystkie produkowane przez nas złączki posiadają certyfikat „B” OBAC/0406/CB/13 potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa poprzez zgodność z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2011 Nr 163 poz. 981) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 poz. 1169)  ze zmianami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z  dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 863) oraz 25 czerwca 2010. (Dz.U. Nr 126, poz 855).

ELEKTROPRZEWODZĄCE  ZŁĄCZKI  INSTALACYJNE  KOŁNIERZOWE
SYSTEMU  D4/G  DO  INSTALACJI  KOPALNIANYCH

Złączka instalacyjna kołnierzowa D4/G-K(S)*
* S – do rur stalowych

PRZEZNACZENIE, MIEJSCE STOSOWANIA, TYP MEDIUM

Elektroprzewodzące złączki instalacyjne kołnierzowe systemu D4/G  stosuje się do szybkiego łączenia rur PVC, PE oraz stalowych. System  instalacyjny D4/G  ma swoje zastosowanie głównie w budowie, przebudowie oraz  rozbudowie  rurociągów  technologicznych przeznaczonych do przesyłu wody, emulsji wodno-olejowej, sprężonego powietrza, metanu   w  różnego  typu  instalacjach kopalnianych oraz przemysłowych.

 

OZNACZENIA ZŁĄCZEK KOŁNIERZOWYCH

D4  – elektroprzewodzące złączki  instalacyjne  bez  kołnierzowe systemu  D4/G
G    – przeznaczenie dla górnictwa
K    – kołnierzowe przeznaczone do rur PVC oraz PE
S    – przeznaczone do rur stalowych

ZALETY ZŁĄCZEK INSTALACYJNYCH SYSTEMU D4:

 • Połączenie szczelne, bezpieczne, odporne na wstrząsy.
 • Duża wytrzymałość na rozciąganie.
 • Duża wytrzymałość na ciśnienie robocze i na próżnię, temp. do +120C.
 • Odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.
 • Uniwersalny zakres oferowanych złączek do wszystkich instalacji: PVC, PE, Stal.
 • Możliwość łączenia ze sobą rur z różnych materiałów i o różnych grubościach ścianek.
 • Bardzo szybki i prosty sposób montażu i demontażu.
 • Wyeliminowanie spawania.
 • Ograniczenie ilości pracowników podczas prac montażowych.
 • Obniżenie kosztów robocizny instalacji, konserwacji oraz remontów.
 • Możliwość wielokrotnego użycia złączek instalacyjnych.
 • Brak specjalistycznych wymagań dla monterów.
 • System złączek instalacyjnych D4/G pozwala na szybkie przygotowanie rury o odpowiedniej długości niezbędnej do usunięcia awarii na rurociągu co znacząco skraca czas awarii.

ELEKTROPRZEWODZĄCE  ZŁĄCZKI INSTALACYJNE  BEZKOŁNIERZOWE
SYSTEMU  D4/G  DO  INSTALACJI  KOPALNIANYCH

DN 50 ÷ DN 300
PN 25


Złączka instalacyjna bezkołnierzowa D4/G-BK(S)*
* S – do rur stalowych

PRZEZNACZENIE, MIEJSCE STOSOWANIA, TYP MEDIUM

Elektroprzewodzące złączki instalacyjne bezkołnierzowe systemu D4/G zastępują dwa połączenia kołnierzowe.  Stosuje się do szybkiego łączenia rur PVC, PE oraz stalowych. System  instalacyjny D4/G  ma swoje zastosowanie głównie w budowie, przebudowie oraz  rozbudowie  rurociągów  technologicznych przeznaczonych do przesyłu wody, emulsji wodno-olejowej, sprężonego powietrza, metanu   w  różnego  typu  instalacjach kopalnianych oraz przemysłowych. Posiadają certyfikat      B OBAC/0406/CB/13 potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa poprzez zgodność z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2011 Nr 163 poz. 981) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 poz. 1169) ze zmianami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 863) oraz 25 czerwca 2010. (Dz.U. Nr 126, poz 855).

 

OZNACZENIA ZŁĄCZEK BEZKOŁNIERZOWYCH

D4  – elektroprzewodzące złączki  instalacyjne  bez  kołnierzowe systemu  D4/G
G    – przeznaczenie dla górnictwa
BK    – kołnierzowe przeznaczone do rur PVC oraz PE
S    – przeznaczone do rur stalowych

ZALETY ZŁĄCZEK INSTALACYJNYCH SYSTEMU D4:

 • Połączenie szczelne, bezpieczne, odporne na wstrząsy.
 • Duża wytrzymałość na rozciąganie.
 • Duża wytrzymałość na ciśnienie robocze do PN25 oraz temperaturę do +120C.
 • Odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.
 • Uniwersalny zakres oferowanych złączek do wszystkich instalacji: PVC, PE, Stal – S*.
 • Możliwość łączenia ze sobą rur z różnych materiałów i o różnych grubościach ścianek.
 • Bardzo szybki i prosty sposób montażu i demontażu.
 • Wyeliminowanie spawania.
 • Ograniczenie ilości pracowników podczas prac montażowych.
 • Obniżenie kosztów robocizny instalacji, konserwacji oraz remontów.
 • Możliwość wielokrotnego użycia złączek instalacyjnych.
 • Brak specjalistycznych wymagań dla monterów.
 • System bezkołnierzowych złączek instalacyjnych systemu  D4/G pozwala na duże oszczędności ekonomiczne  ponieważ jedno połączenie bezkołnierzowe zastępuje dwa połączenia kołnierzowe.