REDUCING AND SECURITY STATIONS SRZ / G

All SRZ / G reduction and safety stations manufactured by D4pro are ATEX 1M2 certified

The series of mine automatic reduction and safety stations type SRZ / G … has been designed in such a way as to meet the requirements of the most complicated water installations (water and oil) and medium flow control systems. Our stations are currently the most modern series of automatic devices used to secure, monitor, control and regulate pressure and flow parameters on the installation (network). SRZ / G … are designed for work in underground mining plants. The stations are ATEX 1M2c compliant and can be used in areas with methane and / or coal dust explosion hazard.

W wykonaniu specjalnym rozszerzonym wyposażone sa w nastp.  urządzenia:

 1. Górnicze automatyczne urządzenia sterujące ciśnieniem i przepływem systemu D4/G typu/serii: M/D4/G/…/F…, P/D4/G/…/F…, H/D4/G/…, E/D4/G/…,.
 2. Pompami dozującymi np. środki chemiczne uzdatniania wody.
 3. Pompami dozującymi środki powierzchniowo czynne (tzw. zwilżacze stosowane jako profilaktykę w zwalczaniu zagrożeń wybuchu pyłu węglowego (oraz innych pyłów wybuchowych).
 4. Automatycznymi Stacjami Filtracyjnymi ASF/G, ASF/G/S….
 5. Zespołami pompowymi (zasilającymi lub dosilającymi stacje redukcyjne).
 6. Klimatyzacji lokalnych i grupowych, stacjami klimatycznymi/klimatyzacyjnymi.
 7. Do przygotowania i podawania emulsji wodno-olejowej, (emulsowniami).
 8. Służącymi do napełniania zbiorników przelewowych/buforowych, retencyjnych, zbiorczych.
 9. Pomocniczymi systemami dyspozytorskimi (wizualizacja pracy oraz sterowania/nadzoru),
 10. Systemami sterującymi parametrami medium (realizacja funkcji regulacji parametrów przepływu, ciśnienia, otwarcia, zamknięcia, pierwszeństwa, inne na życzenie użytkownika).
 11. Przepływomierzami indukcyjnymi lub elektromagnetycznymi.
 12. Przetwornikami ciśnienia.

Stacja redukcyjno – zabezpieczająca SRZ/G przykład konfiguracji wersji podstawowej SRZ/G/01

Dane podstawowe:

Czynnik:                                           woda, emulsja wodno-olejowa
Ciśnienie zasilania (wejściowe):      0,01 – 12,0 MPa* (od 1 bar do 120 bar)    Przyłącza:                                        DN50 – DN 400
Przepływ:                                         40 – 3150 m3/h
Dokładność regulacji na wyjściu:    0,1 MPa – 2,5 MPa
Temperatura medium:                     max. 90 st. C