STACJE REDUKCYJNO-ZABEZPIECZAJĄCE SRZ/G

Wszystkie produkowane przez firmę D4pro stacje redukcyjno – zabezpieczajace typu SRZ/G … posiadają certyfikat ATEX 1M2

Seria górniczych automatycznych stacji redukcyjno-zabezpieczających typu SRZ/G … zaprojektowana została w taki sposób, aby sprostać wymaganiom najbardziej skom-plikowanych instalacji wodnych (wodno-olejowych) oraz systemów kontroli przepły-wającego medium. Nasze stacje są obecnie najnowocześniejszą serią automatycznych urządzeń służących do zabezpieczenia, monitorowania, kontroli oraz regulacji para-metrów ciśnienia i przepływu na instalacji (sieci).  SRZ/G … przeznaczone są do pracy w podziemnych zakładach górniczych. Stacje posiadają certyfikaty zgodności ATEX 1M2c i mogą być użytkowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

W wykonaniu specjalnym rozszerzonym wyposażone sa w nastp.  urządzenia:

 1. Górnicze automatyczne urządzenia sterujące ciśnieniem i przepływem systemu D4/G typu/serii: M/D4/G/…/F…, P/D4/G/…/F…, H/D4/G/…, E/D4/G/…,.
 2. Pompami dozującymi np. środki chemiczne uzdatniania wody.
 3. Pompami dozującymi środki powierzchniowo czynne (tzw. zwilżacze stosowane jako profilaktykę w zwalczaniu zagrożeń wybuchu pyłu węglowego (oraz innych pyłów wybuchowych).
 4. Automatycznymi Stacjami Filtracyjnymi ASF/G, ASF/G/S….
 5. Zespołami pompowymi (zasilającymi lub dosilającymi stacje redukcyjne).
 6. Klimatyzacji lokalnych i grupowych, stacjami klimatycznymi/klimatyzacyjnymi.
 7. Do przygotowania i podawania emulsji wodno-olejowej, (emulsowniami).
 8. Służącymi do napełniania zbiorników przelewowych/buforowych, retencyjnych, zbiorczych.
 9. Pomocniczymi systemami dyspozytorskimi (wizualizacja pracy oraz sterowania/nadzoru),
 10. Systemami sterującymi parametrami medium (realizacja funkcji regulacji parametrów przepływu, ciśnienia, otwarcia, zamknięcia, pierwszeństwa, inne na życzenie użytkownika).
 11. Przepływomierzami indukcyjnymi lub elektromagnetycznymi.
 12. Przetwornikami ciśnienia.

Stacja redukcyjno – zabezpieczająca SRZ/G przykład konfiguracji wersji podstawowej SRZ/G/01

Dane podstawowe:

Czynnik:                                           woda, emulsja wodno-olejowa
Ciśnienie zasilania (wejściowe):      0,01 – 12,0 MPa* (od 1 bar do 120 bar)    Przyłącza:                                        DN50 – DN 400
Przepływ:                                         40 – 3150 m3/h
Dokładność regulacji na wyjściu:    0,1 MPa – 2,5 MPa
Temperatura medium:                     max. 90 st. C