Automatyczne stacje filtracyjne.

Certyfikat:  OBAC 16  CZ/ATEX0078X
ASF/G-04 – 07; ASF/G/S-04 – 07, średnice od DN100 – DN250, ciśnienie PN25 lub inne na życzenie

Filtracja od 30 do 1 000 [µm] – inna na życzenie
Wydajność nominalna od 100 do 520 [m3/h]

Zastosowanie:

 • Stacja ma zastosowanie głównie do filtracji cieczy dla celów przemysłowych, wstępnej lub docelowej (o żądanych parametrach) filtracji medium lub jako automatyczne sito zabezpieczające obiegi medium przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Wielkość zanieczyszczeń w obiegu nie może przekraczać 20 mm (największy wymiar cząstki).
 • Automatyczne Stacje Filtracyjne ASF/G są przeznaczone do wszystkich typów instalacji wodnych, wodno-olejowych i innych (uzgodnionych z producentem stacji). Zarówno w instalacjach górniczych, przemysłowych jak i w budynkach mieszkalnych.
 • Automatyczna stacja filtracyjna może być używana do filtrowania medium  o podanych parametrach technicznych uzgodnionych ofertą, zamówieniem lub umową. Zabroniona jest zmiana parametrów lub rodzaju medium bez konsultacji z producentem, pod rygorem utraty gwarancji i odpowiedzialności producenta za produkt.

Automatyczna Stacja Filtracyjna typu ASF/G spełnia funkcję:

 1. Filtra
 2. Odmulnika
 3. Sita zabezpieczającego
 4. Zabezpieczenia zainstalowanych urządzeń przed zanieczyszczeniami zapewniając tym samym prawidłową i bezawaryjną pracę
 5. Urządzenia kontrolno-pomiarowego przepływającego stację medium
 6. W połączeniu ze stacją redukcyjno-zabezpieczajcą typu SRZ/G stanowi kompletne urządzenie do filtracji i regulacji parametrów medium na sieci rurociągów technologicznych, przeciwpożarowych czy emulsyjnych

Automatyczna Stacja Filtracyjna typu ASF/G charakteryzuje się:

 1. bezobsługową pracą
 2. bezawaryjnością
 3. pełną wizualizacją parametrów przepływającego medium
 4. możliwością sterowania z dowolnego miejsca
 5. możliwością współpracy z dowolnym systemem dyspozytorskim