D4pro w aktualnościach portalu www.pgg.pl - maj 2019

W kopalni „Murcki-Staszic” na poziomie 500m została uruchomiona Automatyczna Stacja Filtracyjna zaprojektowana, wykonana oraz zainstalowana przez fimrę D4pro. Zadaniem stacji jest mechaniczne oczyszczanie wody kopalnianej pozyskanej z głównego odwodnienia kopalni. Stacja spełnia funkcję: filtra, odmulnika, sita zabezpieczającego, zabezpieczenia zainstalowanych urządzeń przed zanieczyszczeniami oraz urządzenia kontrolno-pomiarowego przepływającego przez stację medium.

www.pgg.pl/aktualnosci/automatyczna.stacja.filtracyjna…

D4pro w PGG Magazyn - luty 2/2019

W kopalni Murcki-Staszic PGG na poziomie 500m została uruchomiona Automatyczna Stacja Filtracyjna ASF/G zaprojektowana i zainstalowana przez spółkę D4pro.
Stacja ASF/G zarządzana oraz kontrolowana jest poprzez najnowocześniejsze urządzenia IT.  Sterowana automatycznie lokalnie lub z powierzchni kopalni ze specjalnie dedykowanego stanowiska dyspozytorskiego. Stacja zapewnia stały odzysk wody kopalnianej w celu ponownego jej użycia w procesach technologicznych.