SERIA GÓRNICZYCH ZAWORÓW S300/G jest najnowszą linią automatycznych zaworów regulacyjnych, zaprojektowanych aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej skomplikowanych systemów kontroli przepływającego medium. Nasi eksperci poprzez lata badan stworzyli zawory, które swoimi własnościami technicznymi zdecydowanie wyprzedają inne, tego typu zawory będące na rynku. Górnicze zawory serii S300/G znajdują zastosowanie w sieciach instalacjach przemysłowych, gdzie czynnikiem jest woda lub emulsja wodno-olejowa.

 Właściwości

 • Duży przepływ
 • Mały ciężar
 • Wysoka dokładność regulacji
 • Ciśnienie wyjściowe do 25 bar (2,5 MPa)
 • Serwis i obsługa bez konieczności i demontażu
 • Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna zabezpieczona specjalną powłoką epoksydową bezpieczną fizycznie i toksycznie
 • Wewnętrzny układ regulacji
 • Filtr samoczyszczący (automatyczny) w układzie regulacji
 • Nie wymagana energia zewnętrza do działania zaworu
 • Brak potrzeby smarowania oraz konserwacji
 • Wymienne elementy zaworu
 • Niezawodność

Dane techniczne:

Temperatura: Maks. 80°C
Ciśnienie PN25 (25 bar)
Ciśnienie min. 0,1 bar (10 kPa)
Min. spadek ciśnienia 1,0 bar (100 kPa)
Wielkości od DN50 do DN450

Wszystkie zawory górnicze serii S300/G
posiadają  certyfikat ATEX IM2

REGULATORY CIŚNIENIA

DR300/G – górniczy zawór regulacyjny
Regulatory ciśnienia DR300/G zabezpieczają instalację po stronie wylotowej przed niepożądanym wzrostem ciśnienia po stronie wylotowej. Regulatory stosuje się w przypadku gdy wydajność reduktorów działania bezpośredniego jest niewystarczająca. Dzięki zwartej budowie szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Stosowanie regulatorów zapobiega uszkodzeniom powodowanym nadmiernym ciśnieniem, oraz powoduje zmniejszenie użycia wody. Nastawione ciśnienie wylotowe utrzymywane jest na stałym poziomie nawet w przypadku znacznych wahań ciśnienia wlotowego. Poprzez obniżenie ciśnienia i utrzymanie go na stałym poziomie hałasu powodowany przepływem jest ograniczone do minimum.

ZAWORY  PIERWSZEŃSTWA

VV300/G – górnicze zawory pierwszeństwa są kombinacją regulatora ciśnienia DR300/G oraz  zaworu upustowego (bezpieczeństwa) SV300/G. Stosowane są głównie do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w medium szczególnie ważnych fragmentów sieci. Pozostałe fragmenty sieci zasilane są dopiero, gdy występuję odpowiednia ilość medium. Ponadto zawory VV300/G regulują ciśnienie wyjściowe oraz w pełni zabezpieczają instalację po stronie wylotowej przed przekroczeniem żądanego ciśnienia.

ZAWORY  BEZPIECZEŃSTWA

SV300/G – górnicze zawory bezpieczeństwa  są szybko działającymi zaworami (upustowymi ) bezpieczeństwa. Zawory  SV300/G  są sterowane  poprzez przepływające medium za pomocą zaworu pilotowego. Zawory bezpieczeństwa powinny być zainstalowane na odgałęzieniach sieci zasilającej  zabezpieczając tym samym instalacje po stronie wylotowej, która jest narażona na nadwyżki ciśnienia spowodowanego np. uderzeniem hydraulicznym lub nagłym zatrzymaniem pomp. Jeśli ciśnienie na wejściu do zaworu wzrasta do ustawionej wartości otwarcia, zawór natychmiast maksymalnie się otwiera. Gdy ciśnienie spadanie do ustalonej wartości zawór zamyka się powoli, aby zapobiec powstaniu uderzenia hydraulicznego.

ZAWORY NAPEŁNIAJĄCE

FV 300/G – górnicze zawory napełniające sterowane są medium zasilającym za pomocą zaworu pilotowego. Dzięki zawartej wzmocnionej budowie szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni.  Górniczy zawór napełniający FV300/G poprzez zastosowanie automatycznego zaworu pilotowego zapewnia stabilne napełnianie oraz opróżnianie zbiorników w dowolnych wymaganych przez użytkownika  poziomach.

ZAWORY  OCHRONNE

PS300/G – górniczy pompowy zawór ochronny zasilany jest za pomocą przepływającego medium natomiast sterowanie odbywa się za pomocą zaworu pilotowego. Dzięki zwartej wzmocnionej budowie szczególnie przydatny staje się
w miejscach o ograniczonej przestrzeni.  Zawór ochronny PS300/G montowany jest po stronie tłocznej pompy. Otwarcie zaworu realizowane jest w sposób płynny   jednocześnie z uruchomieniem pompy. Podczas normalnej pracy pompy zawór PS300/G pozostaje całkowicie otwarty. Po wyłączeniu pompy zawór powoli się zamyka, zapobiegając uderzeniu hydraulicznemu i ewentualnym uszkodzeniu pompy. Prędkość otwierania i zamykania się zaworu jest regulowana. Po całkowitym zamknięciu się zaworu, wyłącznik krańcowy umieszczony na zaworze, przekazuje sygnał do panelu sterowania pompą i ją wyłącza. W przypadku ustania zasilania lub uszkodzenia pompy, zawór natychmiast się zamyka pracując jako zawór zwrotny. Zawór główny jest normalnie zamknięty, otwierany poprzez sygnał elektryczny.

ZAWORY  ELEKTROMAGNETYCZNE

MV 300/G – górnicze zawory elektromagnetyczne  stosowane są  jako zawory odcinające. Dzięki zwartej wzmocnionej budowie szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Zawory te sterowane przez wbudowany zawór elektromagnetyczny. Przy braku napięcia zawór pozostaje  normalnie zamknięty (lub otwarty-opcja). Po podaniu napięcia na cewkę elektromagnetyczną następuje otwarcie zaworu (lub zamknięcie – opcja).